close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

93

verdere bescheiden daar toe gehoorende,

ten eijnde daar over naar vereischt magte

werden gedisponeert, zois na Resumptie

verstaan de met Eerstgem: bodem aangebraagte

gankuis

ses Lasten en 230„ bedurvene tarwe, bij sublic„

que vendutie te laten verkopen voor het

geene gelde wil, dog de verdere Effecten

en minderheeden op en aan den Lading

van dien bodem en d’ andere voorwaarts

gem: scheepen, als niet overmatig of

d’ overheeden t' imputeeren zijnde, ter afschrij

ving te passeieren, dan nademaal van

de 2800 glaase Ruijten met de geregtig„

id aangebragt veel omtrend 1/3 ofte 908:

p:s gebrooken zijn gevonden, is teffeens

goedgevonden vande administrateurs inde

Pakhuijsen bezijden dewater poort deeses

Casteels berigt tevorderen, weegens de pre„

Sumptive oorsaak, dat bij continuratie

onder het uijt Nederland aangebragte glaas„

„werken principaal de glaasen Rluijten

sulke excessive quantiteiten aan stukken

bevonden werden mitsg:s of en op wat weijze

zulx int vervolg zoude kunnen werden voor„

gekoomen

ƒ

Tot Commmandeur der Retour vloot den capitain Lient:

ter zee Haringman

tot Commandeur van de

van a:o 1752/3 is verstaan te nomineeren doen

Retour vloot aan te

stellen

Capitain

121