closeTerug naar inventaris

Transcriptie

nader besluijt omtrend

de vrugdel bedrijven over

de successie van den prin:

Willem De vijfde ende

installatie van de forin

„sesse gouvenante

van Broijel

Batavia, Jn't Casteel Dato voorsz /: was

getekent:/ I: Mdssel, J: V: S: van Gollenesse,

J: M: Chuijsenaar, A: van Broijel, J: v:

der Waeijen, P: A: v: der Parra, J: v: der

verpar; P: v: den velde D:t van Rheden,

A: de Nijs, H:t van Basel, en L:s

taillefert Secretaris

Maandag den 16:' 8ber: 172.

Voor de middag, Extra ordinaire

Vergadering, absent D' Heer

Raad Extraordinair van der

Ipar, door indispositie

Ter Lessie van den 6:' Julij Jongstleden goedgevon„

den zijnde, de publicque vreugde bedrijven,

over de successie van zijn hoog Vorstelijke door„

„tuchtigheid Willem, Den vijfden, Prince van

Orange en Nassam &:a &:a in d’ Eminente waar„

„digheeden van Erfstodhauder der vereenigde

Nederlanden, mitsgaders capit=n Generaal en

admiraal van dunie, item d’ Erkentenisse en in„

„stallatie van hare koninglijke Hoogheijd vrouwe

Anna geb:t kroon princesse van Groot Brittan

nien, dauariere van weijlen zijn Hoogheijd wil„

„lem Carel Hendrik Priso /:inleven:) Prince

van Orange en Nassau E:o K K:o /: Hoog

Loffelijker