closeTerug naar inventaris

Transcriptie

racht en den Tagals Resident Palk, de dato

p=mo en 6:' deeser, komt te blijken dat het

berugte hoofd des Bantamse Rebellen

Tsie Tappa, na dat hij uijt hete Land van

Banjoemas verdreven was, gekagd hadde

door de pomordeense en Romase Districten

heen tedringen, om weder naar de west te

komen, dog dat hem door onse in Ban„

„soemaas Leggende troupen, die sig in tijdf op

Bantar posteerden, daar toe den pas afgesnee„

„den Eijnde, hij weeder naar d’ oost gemarcheert,

en door het detachement bij gem: Bache„

„racht gecommandeert te gemoed getrokken,

mitsgaders omtrend Rovo aangetaft en zoda„

„nig getystend was, dat, na verlies van

veel volk, door de overrige verlaten en alleen

met ses en dertig man over de Revier La„

range geretireert was, met intentie zig we„

„der by de Rebelleerende Javase vange

rangs te begeeven, waar uijt men schuijnt te

moeten opmaeken, dat voor Eerft geen Luste

nog geleegentheid zal hebben zig weder aan

deese zijde te vertoonen, maar ook d’ overgeblee„

„vene wederspannelingen in’t Bartauwe ge„

„biedhen, zeedert het vertrek van dien stooke„

„brand, naar d’ oostCust, geheel stil gehouden,

en tot zodanigen onmagt gebragt zijn, dat

men in zijn absentie niets van deselve schijnt