closeTerug naar inventaris

Transcriptie

99

tedugten te hebben, ende Segen tijd shanes

op handen is, wanneer tog in’t welk, speci„

„aal door d’onse weinig uijtgeriegt kan, wer„

„den, is verstaande Bantam aanweesende

Briga dier en hoofd van SComp: militie DE

Convert, aan te schrijven, niet alleen s'Comp:

konpen, maar ook die van den Sulthan

nag op Ladiera Lantiaet en omtrend de

bagt van Teringie gecompheert Eijnde

naar Bantam terug t ontbieder

Jnsgelijks is verstaan de vijftig infanteristen, de van buijten zorg„

afgekomeni 50 Juvante

die volgens besluijk van den 11:' 7ber: Pass:o rieten, van M„r Cornelis

herwaarts te laten komen

7

Tot Buijtenzorg afgekomen, en als nog

inde veldschans M„r Cornelis verbleeven zijn

te laten herwaards komen en daar van 25.

man te Commandeeren Naar Malacca.

Voorts is op den propoeitie van den heere gou„ 25990 persiaande ropij

ab naar bengalen te senden

verneur Generaal, beslooten 125990 persianse ro„

„pias met het scheepje D' Admiraal Komp

van Bassora op Souratta, en van daar met

’t Schip Lekkerland alhier aangebragt, met

het scheepje de Haas naar Malacca te

zenden, om aldaar in het naar Bengale

gedeftineerde schip De Geregtighuie voor die di„

rectie afgescheept, of ingevalle dien bodem

heepens verwagting reets vertrokken magte

weesen

127