closeTerug naar inventaris

Transcriptie

weesen, met de haas derwaarts voortgesonden

teceerden.

de barcq van Vriendschap

Al verder is verstaan de Resident t Jam„

van Jambij, naar ma„

lacca voorst tlaten

„bij aan te schrijven om de Barcq De Vriendschap

zenden.

van daar voort tezenden maar Malacca,

ende minist:s aldaar te qualificeeren om

en ’t selve of wel het

scheepje De Haas van

daar t Emploijeeren (tot

dat vaartuijg dan wel het scheepje De

eene besending naar

Sawijn

Haas t' Emploijeeren tot een besending naar

Tawaij, waar van omstandig Gesproken neerd

bij de heeden gehoudene besoigne over dat

gouvernement.

de scheepen op tutusohijn

Hits het Lang vertoef van het Eergiste„

_

aankomende aldaar de

goederen voor Ceijlon te

doen lossen, en ’t opper„

„rien uijt Souratta alhier opgedagde schip

„hooft Cognossementel

uijt de Colondbose paccat okerland ter Rheede van Ponnecail, na„

ten telaten ligten

„mentlijk van den 9:' Maij tot den uijfden

Julij, is verstaan de scheepen die in’t vervolg

op Tutucorijn aankomen met Eenige goede„

„ren voor het Ceilonse Gouvernement, daar van

aldaar ten Eersten te laten ontlasten, zonder

naar Eenige ordres van Colombo tewegten, en

het Tutucorijns opperhoofd over sulx te quali„

„ficeeren, om ten dien Einde desnoods de

Cognossementen en factuuren uijt de Colom„

dog die van Sourattabose pacquetten teligtien, dog naar Souratta

en Mallabaar 't gelasten

alsulken papieren direct

nde Mallabaar 't gelasten, om alsulke

t' addresseeren ter plaatse

daar dot scheepen ontloste

papieren in den aanstaande direct t' addres„

moeten werden

„seeren