closeTerug naar inventaris

Transcriptie

In

inkeld en alleeen gedrost hebben, zo wel, als de boetens

waar in de sulke tot ten behoeve van den advocaat

fiscaal van Jndia zijn gecondemneert genorden, dien

officier by dat besluijt onttrocken werd, het densel„

ven ook niet tevergen is zodanige drossers teleten

opvatten, somin als met desselfs carocter oom

patiseeren zoude de geene die door zyne bedierd

abusivelijk opgevat mogten zijn, aande hoofd

officiern der militie of marme, ter erlan„

ginge hunner condine stroffe t extradeeren; en

4: dat oversulx het opvatten van alle drossers

in’t generaal zo ambagts gezellen, als mili„

taeren en zeevaarende, ’t zij deselver Langer dan

een maand of een minder tijd, aan het drossen

zijn geweest, opparent in’t geheel vernegeegeert,

ten minste met zoveel ernst en iever net be„

„tragt zal werden als bevorens, niet alleen

tot tgrooten ondiienst van de comp: maar ook

tot merkelijke beswaarnisse en overlast vande

gemeente sobinnen als buijten de stad,

welke van nu of aan reeds overvloedige heeden

van klagten heeft over de moedreel en insoluntie

der drossers, die zo wel bij dage, als s'

avonds en s' naagts Loopen sweoven Langs straa

ten en weegen,

vertrouwen, dat hare hoog Edelheedens het

Eene en andere in gunstige overweeginge

neemende wel zullen gelieven te resi„

lireren van der Selver voors: Resel:

en dus het stroffen van alle drossers

zonder onderscheijt, zowee als dat van

andere misdodigers, als van ouds, gede„

„fereert Laten aan desen Rade: is

het nood ander zodanige rucomman„

„datie tot meerder Regieur daar omtrend,

als

103

121