closeTerug naar inventaris

Transcriptie

sideeren, buijten dewelke haar Achtbare

niet bevaegt zijn, de besluijten deeser Re„

eeering, tot nader ordre, aan een sijde testel„

len, en buijten effect telaten blijven, ge„

lijk in dit geval geschied is, maar in teegen„

deel gehouden sijn deselve staande de delij

beratie deeser Regeering, over hare daar

teegens gedaane vertogen, op tevolgen en

na tekoomen; zo is verstaan hier over het

ongenoegen deeser Regeering te kennen te

geeven, en als nu nader over het voorsz

„waarde

Siejek neevens het Gewigt ende der door

haar Achtb: deesen aangaande gedaane re„

monstratien, rijxelijk Gedelibereert, en

geconsidereert zijnde:

Dat d’ ondervinding maar al te klaar heeft

aangetoond dat de negligientie der bediend„s

van de Justitie omtrend dik gedeelte van

hunnen pligt absolut vereischt heeft daar in

op deese of geene efficacieuse neijze te

voorsien, nn dat de ordonnantie van bannie„

„sement van de drossers naar klanden Edam en

onrust, om aldaar na Een voorgaande gevoelige

corrictie met een onbepaalde of arbrithaire

tijd, maar twee maal zolang als zij zig g’absen„

teerden omgesworven hebben inde zijn baan onder

de vlog voor de kost dienst tedeen, door

den heere Gouverneur Generaal Selfs verleend

neerdende haar achtb: gevolgelijk g’abusieert

sijn als zij sustineuren dat daar door buijten

noodsakelijkheid een tak van haar rugts gebied,

niet aan een ander meede gequalificeerd

rugter, maar aan enkelde particuliere

persoonen

105