close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

als dezelve naar eexigentie van zaaken

zullen oordeelen te behooren /: onder„

„stond :/ in kennisse van mij /:was gete„

„kent:/ I: v: der Sleijden Secreta„

ris, G’extraheert mijt het memoriaal

van den agtbaare Raad van Justitie

deses casteels en Accordeert /:Lager

stond:/ Batavia Datum ut supra„

/was getekent:/ I:s Dams gesw: Clercq:

met het gerene daar En aanvankelijk geconsidereert sijnde dat

toe Relatte heeft

onder alle de door haar achtb: gemoveerde

swarigheeden, teegens en omtriend d’ Execu„

„tie van het Geresolveerde op den 7:' Januarij

deesel Jaars, omtreend d’ afstraffing van Sodani„

ge swervers en vagebonden, geen een is

van zodaanigen aard en importantie, dat

men met Reeden zoude kunnen sustineeren

in een provisioneele obedientie aande conte

„mie van dien periculum in mora te re„

sideeren