close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7600

Volgnummer

0142

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.2 Kopie-resoluties en -notulen van gouverneur-generaal en raden

subdirectory-right

7600 Kopie-resoluties van gouverneur-generaal en raden. Met inhoudsopgave

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

als dezelve naar eexigentie van zaaken

zullen oordeelen te behooren /: onder„

„stond :/ in kennisse van mij /:was gete„

„kent:/ I: v: der Sleijden Secreta„

ris, G’extraheert mijt het memoriaal

van den agtbaare Raad van Justitie

deses casteels en Accordeert /:Lager

stond:/ Batavia Datum ut supra„

/was getekent:/ I:s Dams gesw: Clercq:

met het gerene daar En aanvankelijk geconsidereert sijnde dat

toe Relatte heeft

onder alle de door haar achtb: gemoveerde

swarigheeden, teegens en omtriend d’ Execu„

„tie van het Geresolveerde op den 7:' Januarij

deesel Jaars, omtreend d’ afstraffing van Sodani„

ge swervers en vagebonden, geen een is

van zodaanigen aard en importantie, dat

men met Reeden zoude kunnen sustineeren

in een provisioneele obedientie aande conte

„mie van dien periculum in mora te re„

sideeren