closeTerug naar inventaris

Transcriptie

sideeren, buijten dewelke haar Achtbare

niet bevaegt zijn, de besluijten deeser Re„

„genering, tot nader ordre, aan een sijde testel„

„len, en buijten Effect te laten belijnen, ge„

„lijk in dit geval geschied is, maar in teegen„

„deel Gehonden sijn deselve staande de delij

beratie deeser Regeering, over hare daar

teegens gedaane vertogen, op tevoegen en

na tekoomen; zo is verstaan hier over het

ongenoegen deeser Regeering te kennen te

geeven, en als nu nader over het voorsz:

„waerde

Sujet neevens het Gewigt ende der door

haar Achtb: deesen aangaande gedaane re„

„monstratien, rijxelijk Gedelibereert, en

geconsidereert zijnde:

Dat d’ ondervinding maar al te klaar heeft

aangetoond dat de negligentie der bediend„s

van de Justitie omtrend dik gedeelte van

hunnen pligt absolut vereischt heeft daar in

op deese of geene efficatieuse neijze te

voorsienn, nn dat de ordonnantie van bannie„

„sement van de drossers naar klanden Edam en

onrust, om aldaar na Een voorgaande gevoelige

corructie met een onbepaalde of arbrithaire

tijd, maar twee maal zolang als zij zig g’absen

„teerdten omgesworven hebben inde zijn baan onder

de vlag voor de kost dienst zedeen, door

den heere Gouverneur Generaal Selfs verleend

neerdende haar achtb: gevolgelijk g’abuseeert

sijn als zij sustineuren dat daar door buijten

noodsakelijkhuid een tak van haar rugts gebied,

niet aan een ander meede gequalificeerd

rugter; maar aan enkelde particuliere

persoonen

105

133