closeTerug naar inventaris

Transcriptie

109

Reets van veel nut bevinden zijnde ende gevolg„

„lijk de sulke in zoverre een maandof Langer ge„

drost en zig aangeen ander de lict schuldig

gemaakt hebbe naar den inhoude van dien

tdoen behandelen maar die iets buijten

des hebben mis daan ’t zig kort of lang ab„

„sent zijn geweest aande Justitie te latenex„

„radeeren

aar dat die minder als Een maand zijn ob„

sent geweest en niets anders misdaan hebben

als net drossers en vagebonden zullen

aangemerkt maar eenlijk met een domesticque

Correctie vrij gelaten weerden en

Dat de Respective officieren vande Justitie

voortaan van hunne zijde net meer ernst en

ijver zullen hebben te vigileeren tegens het

vagebondeeren van S:comp: dienaren, met

qualificatie om de geene die door hunne

bediend:s g’apprehendeert werden, voor den

Raad van Justitie deses casteels factio„

neeren, om door haar Achtb: vervolgens zoda„

„nig gesentteerd nn gemnnecteerd teneerden

als zij volgens den teneur van de Resol:

1e

18 Iul

deeser Regeering van den 4: Ja 1746: zullen

oordeelen t behooren

En is Laastelijk verstaan haar agtb: te deeser

occassie denova te recommandeeren

om de geene die aan Geene andere mis„

daad als het drossen schuldig zijn niet

Lang in hegtenis te houden, maar promt

Rugt te doen naar het Geresolveerde

op den 26:' Iulij des Jaars 1672:

Voorts is verstaan aan den opperequipagie het beraamde zijn

met

meester

137