closeTerug naar inventaris

Transcriptie

. . . . „, P: v: den velde,

A: v: der Parra,.

D:t van Rheeden, A: Denijs, H:r van basel,

en L„s taillefert Secretaris

Dingsdag Den 17:e 8ber: 1752.

Nademiddag ordinaire Vergadering

Voor en van weegen Abraham Bagaart en

Eenige /ingesetenen

deser stad t permittse,

„ren ter versending

ander eingesetene deser hoofdplaatse bij Re„

van Bensuij En

handrottings naar

queste versoek gedaan zijnde, dat aanhen

nederland oppragt

desen Jare weder mogte neerden geper„

mitteerd de versiending van Benkuimen

hand ottings met de Retour scheeien naar

Nederland, oppragt, zois verstaan daar

inne t condescendeeren, op den voet en

naar het evenpel tevinden bij Resol: van den

13.' Julij anno Pass:o

dispositie op het da

De schipper van het schip Eijndhoeff Dirk

soek van den scipper

holland C: S: Lotont„

Holland zo voor zig zelfs, als zijnen opper„

„heffing van sekere

tuurman Willem De Bdois, bij requeste ver„

belafting weg:s te

min uijtgeleverde

soek gedaan zijnde, oen ontheffing hunner

ladinge uijt het

schip Eijndhoeff te

saldij Reekeningen van de daar op volgens

amboina

Resol: van den Gouverneur en Raad in

Amboina van den 19: April deeses Jaars,

gedane belasting weegens bevondene, min„

„derheeden op d’ aldaar uijtgeleverde la„

ding