closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ding van dien bodem zois verstaan de 603 dlannen

„aabse wijn op Een quantiteit van 520 kannen

ende helft vande 30852 kannen arrak

op 10'800 kannen te min bevonden, boven

de gevalideerde wannigheid van drie duijm

ter afschrijving te passeeren, vermits de door de

ministers, by haaren brief van den 13:' maij

Jongstl:, aangehaalde slegte Gesteldheid

der fustagie, en dat ook des Supp:ts opga„

„ve dat by ontstuijmig needer en kolle zie aan„

boord zyn gebraagt, en het vat werk daar

door veel gelienden heeft, niet onaanneeme„

lijk is, voorts d’ overheeden in zelvervoegen

te releveeren van het uijtkoops kostende

van Twaalf bossen bindrottings op twee hondert

stuk temin bevonden, ende helft van het

verkoops bedragen der onderwigten van 159 lb:

waxkaarsen, op 2000 ed:, bereekende 7 3/20 perC=to 8jed:

Peeper op 1000 ld:, 8 7/10 ten hondert, een 75 ed: Ca„

toene jaaren op een quantiteit van 1125 ld:

makende pto also op het een en

ander in amboina mits Gevalideert,

en het wax zowel indrooging als de

Peper sepillagie Subject is, Speciaal

wanneer, gelijk deesen in stroozaeken ont„

fangen werd, en het cattoene Gaaren so

wel als de bintrotting een kleinigheid is, waar

op men zo naauw niets zien kan, dog het

verder

113.

191