close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

117

dag zijn g’invrteerd

En dat deese vreugde bedrijven op den vijfden dag

(:dewijl de sondag tusschen biideskomt:) zullen

werden besloten, met een publicq gaastmaal

aan d’ aanweesende inlandse hoofden.

Ingevoege het Geproponeerde door den Com„ d’overheeden der Retouw

scheepen die coffij boomen

geladen hebben een

mandeur en Opper Equipagemeester Rose„

drukt extract me„

„boom, bij een schriftelijk berigt, is verstaan d„de 'te geeven novens het

openen der Ruijmen

&a op de rijs

overheeden van alle Retour scheepen waar

meede soffij versonden werden, voortaan bij

Een gedrukt Extract van desen, te gelasten,

ter voorkooming van het bederf waar

aan die boenen door het broeijen vande

Ruijmen g: Exponeert Sijn, Speciaal wanneer,

gelijk die thans, door manquement aan ande„

re, versonden werden, geen twee Jaren inde

pakhuijsen geleegen hebbende, nog niet wel

uijtgedraagt zijn, de luijken vande Ruij„

„men by Goed weder in Presentie van den

capit:n of schipper ten minsten Tweer maal

s'maands T„t openen, en een zijl daar in te

hangen om de vrisse winden inde ruijmen te

doen door speelen, mitsgaders met de Lugt

„lampen zoveel mogelijk de doffigheid en qaade

dampen uijt deselve te haolen mitstelkens

tot heeiring van dieverijen buyjten een Lieutenant

of stuurman, die altoos by het openen der

luijken zal moeten present weesen en present

blijven, tot dat deselve Gesloten zijn, een

a twee

195