closeTerug naar inventaris

Transcriptie

119

als 25 rd„s het Last van 3000 ld: te bekomen is, ten

poedigsten met een Lading van dien korl, en

anders, zonder tijds versuijm, met het Geene

voor deese hoofdplaats aan haonden is, of al was

het Leedig, te rug herwaards tezenden

de scheepen van Ben„

De deeser Geleegentheid ook geconsidereert

„galen nadese hoofd„

plaats althoos buijten

zijnde dat zedert de Bengaalse minister

de westkust ae te laten

zeilgn en niete dan door

ingevolge d’ ordre deeser Regeering by nu

hoge nood door de strand

mallacca

„we van den 18: augustus 1744: aan de kieuse der

overheeden van de scheepen, die in de maand maart

of later in’t voorjaar herwaarts werden Gede„

pecheert, gelaten hebben om, buijten om, of

bewesten Sumatra, dan neet binnen door of

door de straat Malacca de Reise voort

tesettien, mits Egter een oog in’t Zerl hou„

dende teegens Sluijkerien/ nog maar een En„

keld schip d’ Eerstgem: Route genomen heeft,

die sulx seer wel is gereusseert, daar in tee„

gen deel die welke de bij onse Zeelieden in

de Laaste sareen altoover Guprefereerde neeg van

Malaccas engte ingeslagen hebben, alle lan„

ge en tegenspoedige Reise hebben gehad, ten

blijke dat de sustenne zo van deese Regee„

„ring als van zeeverstandigen in a„o 1678 g’alle„

„gueerd bij missive naar Bengale van den 9:'

Aug„o des selven Jaars, dat de huis van daar

naar Batavia best buijten om kan volbragt

werden

11