closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Extract uijt De Resolutie

Genomen Bij den kerken„

raad der Lutersche Gemeente

te Batavia

op

Zondaa den 1:' 7ber: A:o 1752.

communiceerde de predikant aan deese ver„

„gadering, dat agtervoegende gerespecteerde huwe

„lijks ordonnantie den 16:' Aug„o 1746 bij d’ Edele hooge

Regeering deser Landen gestatueerd eenige paaren

door de gecommitteerdens van de politicque overhiid

zijn getrouwt maar dat daar voor zedert 40 zegge

veertig en nu onlangs 80 segge Tachtig Rd:s â 48 sw:

stuijver: ider had moeten worden betaalt dat thans een paar

onder de geboden was, onvermagende om zulke omso

excuessive kosten te konnen dragen, dat hij door den

bruijdegomen raad gevraagd was, wat deselve in desen

zoude doen; maar dat hij zig met de zaak verhee„

„gen vindende, g’oordeelt had het advis van deese

vergadering temoeten vragen, waar gedelibereert zijnde,

mueende de vergadering dat die bruijdegom, wel

bij den achtb: Raad van Justitie deeses casteels,

als in dit geval gecommitteerd tot het trouwen,

zoude kunnen versoeken gratis gehandelt te worden

'twelk wij niet twijffelen of het zoude aan eenen

onvermagende generuslijk worden g’accordeert

maar in overweeging neemende; dat haar hoog Edelens

d’hoge Regering deser landen, de voorgem: schicking

niet tot beswaarnis, maar ten faveure van dien

onser belijderis zijn hebben willen maken, nodig g’

oordeelt deeser geliengentheid die zaak aan zijn hoog

Edelheit den hoog hdelen groot Achtb: heere Jacob

Mossel, gouverneur generaal mitsg:s dewel Edelen heeren

Raden van nederlands Jndia eerbiedig voort te stellen en

ootmoedig te versoeken dat het haar hoog Edelens,

behage daar omtriend naa: haar hooge wijs-en billijk,

huid eens voor al te voorsien, waar toe wij om diefte

meer genoopt tewerden also ons niet bekent is, dat

ter plaatsen, daar sulke wetten in ons vaderland,

stand grijpen, buijten de gewane ongelden op den

trouw staande en die bij het doen van anderttouw

moeten worden betaalk, eenige verdere boeten of on„

kosten, weegen de opvolgen van deselve ter gewoner

tijd