close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A: vocatie geld voor de twee commissarissen

rd: 36:—:—

en Secretaris

3:

Salaris van den deurwv:r

Recognietie voor de Diac: armen de

30:—:—:

„ser steede volg:s usantie:

„Salaris voor het conchieren van de

Notul, en het verleenen Ian Copia

3: 36:—

derselve, op zegul

Rd:s 72: 36:

die van de Luterse gemeente op ’t Stadhuijs touwen,

betalen.

voor extra ordinair vacatie van com„

missarissen, en den Secretaris op

Rd„s 36:—: —:

Sondag

3: —:—

Seelaris van den deurwaarder

het couceeren van het Notulen

’t verleenen van copia derzelve op

3: 36:—:

zegul

Rd: 42:36:

Na Resumtie van dewelke is goedgevon„

den inde voors: Leges of vacatie gelden

en Salaris wel Geeen verandering temaken

en deselve Gevolgelijk, in zo verre de Luter„

„schen betreft op Rd„s 42: 36: zonder meer te

bepaalen, vermits de somma, ten opsigte van

persoomen van een middelmatige staat en Con„

„ditie, niet exessief voorkomt, als men reflec„

„teerd dat de gecommitteerdens en bediend:s

van die beide rugtbanken daar toe ex„

maar die deselve tra ordinair, of op een Sondag faceeren,

niet dr tkunnen

gratis te laten bedienden dog niet te min haar Achtb: en Eerw: by

uxtract van deesen te de Commandeeren

dm