closeTerug naar inventaris

Transcriptie

125

om voor de sutersche verowel als de gereformeerde

contoralien, die daar toe voor afbehoor„

„lijk versoek doen, met bijgevoegde uijtdruc„

„kelijke verklaring, op haar woord van eere„

dat tot het dragen van die kosteen on„

„vermagers zijn, gratis te paceeren, als

het teegendeel niet bekent is

zig voldaan tehou

Door de buyten Regentien van ’t Lasa

„dens niet verantwoor

ding der luijtens he„

„rus huijs ten hilande Eurmer Ene Hen„

roenten vanst La„

Zaaus hu: wegens de

drik Rademaker en Willem Meer„

giedane verstreckkingen

Kamp bij een schriftelijk berigt en Eenige

daar neevens Gevoegde bijlagen, ingevolge

ende ter voldoening aan het Requisit

deeser Regenring, vervat bij Resol: van den

22:' 7ber: Jongstl:, nader Specificq aangewree„

„sen zijnde de gedane verstreckingen aan de in dat

Godshuijs g’allimenteerde teprosen, ende Lijf„

„digenen ten dienste van het selve, ze

is na Resumtie, verstaan het Gem: besluijt

daar meede voor voldaan thouden, dog onder recomman„

Cadatie

de gem: Regenten des niet te min te Re„

„commandeeren de menagie wat beeter te

betragten als omtrend deese en Geene ar„

ticuls schynt te hebben plaats Gehaad.

Op de Jongstontfangene petitie ten beholve besluijt nogens de

voldoeninge van

contanten en bus„

van het Bantamse commandement is

„kruijt van Bantam

verstaan

153