closeTerug naar inventaris

Transcriptie

verstaan te voldoen

12000 rd„s aan ducatons

in steede van de gevorderde

24000 rd„s

tot de dagelijkse

v

uijtgaven, deneevers,

8000 rd:s in paijement, en

8000 duijten

6000 lb: buskruijt

711 packen Corman

uijt den alhier zijnde voorraad van

„delse Bangaaese

7

rormandelse, Bengaalse en Souratselij„

en Souratse Lijwate

uijt den indiasen

voorraad naar ne„

waten voor Jndia is verstaan 691 packen van

iderland te zenden

difverse sorteeringen, die ook in Neder„

„land gewild fijn, derwaarts te zenden,

nevens 20 packen baftas Swarte bruijne

halve Sourats, ter prieuve, ofte tesamen

711 Packen, bedragende ƒ 311'779: 10„ deselve

voor Jndia wel kunnen gemist werden.

’t comptoir Generaal

Bij een ingedient berigt vande Juwe„

van d’inie te laten

crediteeren voor ’t

bildragen van een

„hiers Jacobus Van Velse en Fredrik

parthij Jumeelien door

de Commissarissen

Thenusz: gezien zijnde, dat een partij Ju„

van de 50 p=e penningh

overgebragt.

„weelen: door commissarissen tot de hef„

„fing van den 50=e perning ten behoeve van

den Lande, in de groote Geldkamer deeses

casteels overgebragt, bij Eenwaardig g’oor„

„deelt zijn, Eene Somma van Rd:s 6089 1/16„

zo is verstaan het comptoir Generaal van

een dato rapporto mntd

nnie voor dat bedragen te laten Crediteeren,

de Juweelen naar ’t

patria te zenden

en dat Rapport neevens de suweelen naar het

Patria 'te zenden.