closeTerug naar inventaris

Transcriptie

fungeerende het ampt van Visitateur Gene„

de inde divaalbaaij

tot d’inkoop van

raal, is verstaan van den schipper Hendrik

levensmiddelen

voor dese scheepelinghe

sunt Ianszoon, uijt S Comp Cassa te

van zijn schip Knap„

perhoff:

Laten Restitueeren, zodanige Rrijkd:s Ses

Hondert en Seeventig als door hem, tot

den inkoop van Leevens middelen, ten behoe„

ve der Scheepelingen van zijn onderhebben„

„de Bodem Knappenhoff naar Banda

en Amboina gedestineerd, Geduurende

dies aanweesen inde Twaalbaaij bekostig

de sijn, also dat schip maar voor agt

maanden is geproviandeert gewmst, en

de Ruize, door het vervallen in die

Baaijkuijm een Iaar Geduurt heeft

onform het Geresolveerd op den 10:' deeser

zig voldaan st hoo

„den met een berigt

door den Ontfanger Generaal der Damaij„

van den ontfanger

Generaal E: S: weg.

„nen van Der Feltz: en den Sabandhaar

den aanbreng van

rijst in a:o 1750„ 1751

een Licentmeester van Maneil, gedient

zijnde van berigt, dat den aanbreng

van Rijst Geduurende des neegen eerste

maanden van het Jaar 1750; heeft be„

„draagen 865 2/5 Bataviase Coijangs en

zeedert P=mo Ianuarij tot ult:o 7ber pass„o

maar 2644 ditos, zo is verstaan het Re„

quisiet deese regeering daar meede voor

voldaan te houden

Geconsidereert zijnde dat het ver„

bod,