closeTerug naar inventaris

Transcriptie

men, te laten ten pericule van den pagter

dan wel de meede staande collecteurs

of andere bediendens, die deselve aldaar

bekent of onbekent zullen togelaten hebben.

de uijt bengale naar Ox de gedane vrage door den Heer Eare

Malacca gezondene

bagalpoerse amphi„ Ordinair Cluijsenaar als Directeur van de

aen door de souteit

te doen betalen, tegegeprivigeerde sociteit tot den privativen

Rd:s 150 de kistsonder

handel in amschiaen, is verstaan de Baggel„

rabat.

„pourse Parthij uijt Bengale Naar Ma„

„lacca gesonden door de selve, even als in

anno 1747. volgens het Geresolveerde

onder de Besoigne over Malacca op den 11:'

8ber 1716. heeft plaats Gehaad te doen betaa„

len, teegens Rijkd:s 150 de kist, zo als Z is,

zonder eenig rabat van minwigt

van het wareanden Bij een berigt van de administrateujrs in het

moigt op de tarwe

met de spaarsgangraan Magua zijn Hagha Damins en Nes„

„gedane

„hert van de Caab

ontfangen, maar„ sing, gezien zijnde de door hen„ abusive bereeke„

2 perc=to tevalide

„ning en opgave van het bedragen procento,

„ren

1pan

der bevondene minderheid op de rabo de

goede Hoop met het Schip De Spaarsaan„

„heit herwaarts Gezondene Sarive, na dien

de tewenng uijtgeleeveerde 5: Lasten en 148½

gantings op de quantiteit van 77 Lasten en 6

gantings, by de factuur bekent staande

p„r C=to uijtmaakt, in Seede van de door hen bij

een