closeTerug naar inventaris

Transcriptie

135

een ter sessie van P=mo aug„o pass„o, benzijden de be„

vinding der uijtgeleverde Ladingen van dien

bodem, ingebedmmene berigt opgegeevene en

ten dien dage ter afschrijving gepasseeerde

2 7/8 ten hondert, zo is verstaan van het voors:

ware onderwigt van p„r C=to, maar twee

rfto te laten afschrijven, en d’ overige d’

en d’ overrige 1„t

81

d’ overheeden uijtkooprs

overheeden uijtkoops op Reekening te stellen

op Reek: teffelliede

een mitsgaders het aandeel van den op dien bo„

„dem bescheiden geweest zijnde Capitain en het aandeel

van den op dien bo„

Luyjtenant Willem Vrugt, die bereets met „dem bescheijfsheijden

geweest zijnde Capi„

tain Leutenant

het schip Slooten gerepatrieerd is, Cabo

vreugt, Cabo de goe„

De Goede hoop te laten aanreekenen, ten

de hoop telaten aan„

„reekenen.

einde aldaar in ’s Comp: Cassa door hem vol„

„daan, of op desselfs Soldij Reek: gesteld

tewerden

den afgesotten ban„

In selvervoegen is verstaan dien afgesetten

„„tamesen Croonprins

Bantamse Kroonprius Sarief Aboulla

„Sarit abdulla

en desselfs broeder

Laast vermeld bij Resol: van den 18:' Januarij

met de pantjallang

de Craij naar banda

deezes Jaars en desselfs Ionige Broeder Pan

te laten overgaan.

gerang Saphag die geneegen zijn hem in

zijn exil te versellen, met de Pantjallang

De Craaij naar Banda te laten overgaan, inge„

„volge de Secrete Resol: van den 18 Jann:

A„o 1751

Geleeezen zijnde de stukkien van de processe een doodvonnis van

scheepenen contra Laij„

van

hier van batavia,

g’approbeert:

163