closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van den drossaart deeser Stads ommelanden

Von Trabe rat:s of eisscher contra Lahier

van Batavia, Lijfeigen van den chinees Ian

kieko s' heeren gevangenen, over het quetsen

van Sijn Lijfheer, met het vonnis door

Scheepemen op den 14:' deeser Geveld, waar bij

dien delinquant is gecondemneert, om met

de koorde aande goege Gestraft tewerden,

dat ter de dood na volgt E:i, so is G’arresteerd

het selve t' approbeeren, en telaten exe„

„cuteeren so als het Legt

drie delinguanten door

Ook is, na Lecture van drie crimineele

dien regtbank tot bem„

„nissement gesonden

„appoinctementien bij haar Eerw:s op den 21:' 823

„neert naar feitons

senden.

Xber: des voorleden Jaars Geveld, waar bij

Dira van Batavia vrije vrouw Pieter van

Batavia g’emancipeerde Leifeijgen van den

Capitain militair De Wilde, en Ree

Sieko Chinees alles 's heeren gevangenen, over

diverse delicten, onder Ander reets aan haare

g’executeerde straffe sijn Gecondemneert,

om in de ketting geklonken van hier versonden

teweerden ter plaatse door deese Regel„

ring te decerneeren, d’ Eerst Genoem„

„den om den tijd van vijftig, de tweede vijftien,

en de Laasten vyf en Twintig Jaren voor de

kost aan de Gemeene werken t' arbeiden,

en d’ Eerste om daar en boven haare overige

Leevenbijt

2