closeTerug naar inventaris

Transcriptie

16.

137

Leevenstijd aldaar Gebannen te blijven zois verstaan

deselve alle naar Ceilon te zouden om aldaar

aan dat Gewijsde tevoldoen t

laastelijk is, na Resumtie, verstaan t' ap„ t' approbeeren de

formeele Rescruptie

„probeeren de formeele Restriptie en een

en een appart briefje

naar Malacca.

apart briefje naar Malacca, ingesteld

door den Hheer Raad extraordinair van

en een advertiffe„

„ment nopens den

Den Velde, en een advertissement van het g„„

invoer van Slaven.

arresteerde op den 6:' deezer, nopens den in„

„voer van Lijfeigenen in’t Generaal, en den

aanbreeng der selve met S:Comp: scheepen

in ’t bijzonder

Batavia In't Casteel Dato voors:z /:was

getekent:/ I: Moffel, I: V: S: van Gollenesse,

J: M: Huijsenaar, A: van Broijel, I:s v:

der Waeijen, P: A: E: der Parra, I: v: der

Spar, P: van den velde, D:t Van Rheden, A:

de nijs, H:t van Basel, en L„b Taillefert,

Secretaris

6

Caandag Den 23:' 8ber: 1732

voor de middag, extraoodinaire

vergadering, absent de Heeren

Rader ordinair en extraordinair

Van Broijel, en De Rijs door

indispositie

Door den Heere Gouverneur Generaal geprodu„

zig te conformeeren

met

ceert