close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ceert zijnde een project ceremonieel

met een project

Ceremonieel van

de te houdene bestij„ omtrend de festijnen en vriuugde bondrijven, die

nen en vrugde be„

op den 2: 3: 9:' en 6: van d’ aanstaande maand,

„drijven

volgens de Resol„ deeser vergadering van den

16:' en 17:' Courant, zullen Gehouden werden;

zo is, na dies Lecture, verstaan zig daar meede

teconformeeren, en dienvolgende die

op vier dagen op de scheepen te deeser Rheede

met het aanbreeken van den dag alle

vlagge en wimpels te laaten uijtwaeijen, tot

Sans Ondergang, mitsg:s den Eersten dag des

morgens vroeg tesel uuren het Cannen roodom

het Casteel ende stad, iten de redonti middel„

srteen, de buijten posten en het Eilandourust,

en vervolgens van het Admicaal schip ende ver„

„dere bodems naar de gewoone ordre der ka„

„mers Lof gebrand werden, gelijk ook s middags

't een, mueren en s' avonds ten Ses-

daar toe alomme

Belangende dese materie is ook, is op de

op de buiten Comp„

„toiren te prefiger

propositie van welmelde sijn Edelheid, ver„

ren den 8 maart

naastkomende.

staan tot de te doene publ: vrugde bedrijven

al omme op de buijten Comptoiren te prefi„

„rgeeeren den 8:' Maart naastkomende, sijnde

de geboorte dag van zijn Doorluchtige hoog„

„heed onsen Erfstadhouder

door demalassen

Eex het gedaane versoek door: den heer

ministerser in 'sComp:

casa

Raad