closeTerug naar inventaris

Transcriptie

167

139

Raad ondinair sluijsenaar, als Directeur

Cassa telaten tellen

het rendemnent Der

van de geprivilegeeerde fociteid tot den sor„

te verkopen ampti

aen voorrReek: van

„vativen handel in Amphioen, is verstaan de de sociteit &:a

Malacse minist:ts tegelasten, om in s Comp:

Cassa te laten tellen en acccepteeren de

gelden die staan te profulueereen, uijt den

verkoop van de parthij, welke voor Reek van

de Sociteit aldaar staat verkogt te werden,

mitsg:s daar van sComp:s ter Jongste Sessie

bepaalde verkoops prijs van hondert vijftig rd:s

de sust, by kunnen boeken ten voordeele

der Reek: van opunij te laten inneemen/

en van het overige ofte de voordeelen die

ter de fociteid op magte behaalen, wissels

op deese hoofdplaatsovero temaken.

de bengaalse mi„

Bhij een berigte van den oppercoopman

nist: in capia toe„

tesenden, een be„

deeses casteels van Riemsdijk gebleeken

„rigt wegens het ge„

zijnde dat van d’uijt Bassora op Sourat

migten gehalte

van de Ropijen,

en vervolgens met het Schip Leckerland alhier

met zeckerland

uijt Bassora ont„

aangebragte 126000. p:s ropijen tie Stux gewagen

„bangen.

en g’essaijeert sijnde, deselve tesamen in

gewigt 4 7/8 reaal of 19 1/5 stver ’t p:s en bij Essaij afte

ingehaalte 11 penn: en 16 grijn gehaalt hebben,

en dat dienvolgende ijder Rapia naar Rato

van de nieuwe met SCommp: merk Gestempelde

Ducatons die weegen 1 3/16 reaal en essaijereren

hem

penn: 11: pr: 3:½, mitsg:s in India voor 78 st:s

gangbaar