closeTerug naar inventaris

Transcriptie

maar ook dat wanneer 'er weder van die men„

„schen naar Souratta overgaan, 'er als dan een

accurater memorie mogte neerden Gesonden,

van het Geene zy alhier Genoten hebben,

als Jong Geschied is, na dien daar bij maar voor

twee maanden Gage belaast geweest waren en

nogtars; volgen eigen bekentenis, vier maanden

genoten hadden, zo is verstaan niet alleen t

0

nn den gelemen die de condescendeeren in die biide instantien,

bij haar aangehaalde

sloodigheeden 'timpute maar ook den Geeene ofte de geene wel„

ren zijn boete

van hen maandgayke die versuijmenissen en sloodigheeden te

ge te beslaan.

imputeeren zijn, tot een exempel voor anderen

te beslaan in een boete van een maand gage

ten behoeve van de accademie de marine

zig te consanmeeren Laastelijk is na Lecture verstaan zig te Con„

met een circulaire

missive omtrend de wer

formeeren met eene door den heere Gouver„

de bedrijven

neur Generaal geconcipieerd circulaire

missive naar de Respective comptoireen

van Jndia, Contineerende het Geresol„

weerde op heeden ten opsigte vande te

doene Publicque vrugde bedrijven op alle

deselve over de Successie van sijn doorluch„

„tige Hoogheid Willem De vijfde als

hafstadhouder Capitain Generaal en Admi„

„raal van d’unie mitsg:s d’ Eakenteris en

instalcatie van haare koninglijke hoogheid

De princesse Gouvernante.

Batavia

S