closeTerug naar inventaris

Transcriptie

143

Batavia In't Casteel Dato voorsz: /:was getekent:/

I. Mossel, I: V: S: van Gollenesse, I: M:

/I: van der Waeijen,

Ghuijsenaar,

P:s A: V: der Parra, I: v: der spar, P:

V: den Velde, D:t van Rhede,

H:t van Basel, en L:s taillefert Secretaris

Dingsdag Den 24:' 8ber: Ao 1752.

Nademiedag, ordinaire vergade„

„ring, absent den Heer Raad

ordinair van Broijel, mits

indispositie

Door Jan Van Herzeele en Hermanus aan den Execu„

teurs van de Testament

van de weduwe frache„

Blom, als testamentaire executeur van

niust accordeeren

benificie van Jnven„

Hendrina Nachenius, weduwe van den on

taris.

„der Coopman Jacob Jan Nachenus bij

Requeste te kinnen geegeeven zijnde, dat zij

iguareerende of Gem: haren man, wiers Eaf„

genamen of boedelhoufter zij geweest was

nog Eenige schulden, 't zij Nederland

of hedens, hadde bedrigt waren, dat haar

de Limpele aanwaardiging van haren boedel

ten uijtersten schadelijk zoude kunnen zijn, en

oversulx versogten temogen erlangen benivice

van inventaris, ten Einde onder favenre

van dien de voors:z nalatenschap t' addieeren,

zois verstaan zulx aan de cq:=r Iupp=r t' achordeeren,

met

171