closeTerug naar inventaris

Transcriptie

met committimus aan den Raad van Justi„

tie deses casteels, en daar van aan desel„

„ve te laten expedieeren brieven in comu„

nie forma

de copitain mititeire

De capitain en Geweesene Command:t

bilofeld te laten repa„

„tkieeren, behouden soua van het Corps Houssaren Christiaan

liteit en gage=

Fredrik van Bielefeld, bij Regneste vertoond

hebbende dat hij over twee Jaren op Iavas

Oostcust in een actie een quetsner aan zijn

been bekoomen hadde die, schoon, wel Geree„

„sen, nogthans bij de minste fatigne telkens

needer om opbrapk, en hiem buijten staad stelde,

om inde presiente tijds gesteldheid, langer zijn

dienst na behooren te presteeren, onder een

versaek dat het deese Ragereang, zo

om de Reeden als dat eenige particuliere

affaires den Supp:t noodsakelijk in’t Patrie

riequireerde, Gunstiglijk behagen magte, hem,

behoudens qualiteut en gage, met een der

Eerstvertrekkende retourscheepen te laten re„

„patrieeren; zo is verstaan daar inne te Condes„

cendeeren

0

aan de pagter van de tog

Voor een van weegen Ian Guako pagter

banen en herbergen

conditioneel Eurcheante

der betaling der agterste van de impost op de Chineese Sopbanen, en

„lije pagt penn: verlent

I Hoko pagter der Gereegtigheid van de her„

„bergen, binnen en buijten de stad voor desen

Jare

S