closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van, maar ook wie daar voor Resporsabel sij, is

goedgevonden en verstaan d’ overheeden van alle

van hier naar Eenige comptoiren van Jndia

vertrekkende scheepen, bij extract deeses te

gelasten, voortaan Sadra Gelost, en ook

zo dra volladen zijn, een schriftelijke Rap„

„port aande gebieders der buijten comptoi„

„ren behoorlijk Geteekend, over te geeven, aan„

wijsende niet alleen, wanneer met de

ontlassing of belading begannen, hoe voort„

„gevaaren en wanneer deselve Greindigt is,

maar ook in’t kort wat ieder dag, omtreend

het Lossenen Ladden verrigt ofte af en in„

„gescheept Sij, neevens de hinderpaalen die

daar omtrend mogten weesen ontmoet, en

de presumptive oordaak derselve, het een en

onder over poene van twee maanden gage, ten

behoeve van d’ academe de marim, te

verbeuren, door die bevonden werden om„

„trend het houden en overgeeven van zodam„

„ge rapporten nalatig te zijn Geweest, misga„

„ders die Rapporten van de buijten Comptoiren

in Copia authenticq te laten heerwaards zenden,

met de aanmerkingen der ministers in mar„

„gine, als ook der selver verantwoordiging, in

Cas zij met of buijten noodsakelijkheid langer

aangehouden ijn als tot het Lossen en laden

vereischt neerd

Dbeer

149

177