closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vervolg

dnpoatw g den der D Heer Directeur Gereraal overeegt hebbende

en

komene memorier van

„in en afschrijving

de respective administigt memorien weegens het overtemm„

tratien inde Laaste ses

maanden van A:o 172/¾ en defecte aangebragte geduurende deses

Laaste maanden van het Laast afgelopen boek„

tJaar 175½ in diverse administratien, bedragende

het eerste ƒ 3748: 4: 8: en het andere ƒ22609:2,

namentlijk

temin

oper

8993: 12 —:

ƒ1785:7:8:

inde negotie pakhuijsen.

6838: 2:—

„—

het Graan maguasijn

„3957:18.—

1:12:—

ijzer

195:10:8

ambagts quartier

2497:15:—

400:—:—:

op de Equipagie werf.

1561:5:—:

in de medicinale winkel

112:17:—

op die wapenkamer

13:7:8.

in de arthillerij

ƒ 3748:4:8: ƒ22609:2:—

Hoisten aansin alle de meerder en minder„

heeden daar bij bekent staande reets bij de

verantwoording der Ladingen van d’ in die syd

aangekeennene scheepen, het oog deeser verga„

„dering sijn gepasseert, goedgevonden en

verstaan deselve naar dictamen der be„

„sluijten daar over Gevallen, bij de boeken te

laten in en afschrijven

Na resumtie van een berigt van de ge„

„perkooplieden deeses Casteels wegens d’ ontfraen„

gene

S