closeTerug naar inventaris

Transcriptie

bedraagen van het Guene tot het Repa„

„reeren en schoonmaken van Geweiren in de wa„

„penkamer in het voors: holve boek Jaar verbruijkt

is, volgens Een berigt van den baas van de

wapen kamer Rijzig en Boekhouder Knip„

„shingh

vervolg

Nog is goedgevonden bij de boeken van ’s Comp:

stal te laten afschrijven ƒ 3587:16: 8: ofte

het bedraagen van Ses Iaffanapatnamse

paarden, onder meerder in A:o 1736, ter voor„

teeling naar de preangerlanden gesonden, en

zeedert anno 1742 gecreveerd, neevens thien

Iavase en Bimaneese Paarden, die volgens

g’Exhibeerde verklaaring van den paarde Doe„

tor Een staal bemegt, zeedert p=mo Maart

tot ult:o aug:s I„o laden verrekt zijn, neevens

een hondert en vier Ezels en Ezellinmen, t zeder

anno 1747: Successive naar de bovenlanden ge„

„senden, en meest alle gecriveert, Aen

het Leeder en Zeilgaaren tot onderhoud van

die Rij-Equipage der dragenders verbruijkt,

volgens een berigt van dien Lieutienant Colld„

„nel van Ossenberch en boekhouder van Gem:

Hal Blom

item opedunige andere

van den deqquame goe„ vervolgens is verstaan niet alleen bij de Eqni„

„deren en geweedverdagigen

in die tijd

page boeken te laten afschrijven 47: pergamente

zeekarten