close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Zwekraaten kostiende ƒ 172: 10:, die volgens berigt

van dien Eampagemeester Roozeboom en p„l

Equipagie Boekhouder Hertzogenraad inde

Ses Laaste maanden van het Iongste boek„

„Jaar door Gebruijk op de scheepen een kartema„

„kers winkel onbequaam geworden zijn maar

ook bij die van d’arthillerij een partij Onbe„

„quame Goederen, welke in die tijd van Am„

boma, Samarang, Palembang, Padangen

Bantam Zonder aanreek: van Geldsom herw=ts

gezonden, en nergens toe nut zijn.

Alverder is verstaan sbey openbare afslag, voor

het Geene Gelden wallen, te laten verkopen d’

afgesleetene en onbequame gereedschappen op d’

Equipage werf, in het ambagts maertier, de

wapen kamer, Medicinaale winkel en artille

„rij, item het ijzer Maguazijn ende paarden

stal, inde ses Laaste maanden van het

afgeloopen boekjaar bij een vergadert uijtge„

noomen de domme kragten Bankschroeven

en het verder Grof ijzer, dat naar Gewoon

te tot ballast inde Retaur scheepen zal

werden G’Emploijeert, mitsg:s het een en ander„

ter behoorlijker tijd bij de boeken te laten

afschrijven met het kostende, voor zo verre

niet

nog, een Geldsom voorloopt bedragende blij„

„kens serepen ingediende Berigten

van

vervolg

15

183