closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ƒ 3263: —:—:

van de Equipagewerf

2439: 8:—

het Ambagts quartier

d’ wapenkamer

586: 8: 8:

522:11: 8:

medicanale winkel

159: 7:8:

Artillerij

-„

39: 3:

ijzer majiazijn

en van de paarde stal.

en door en teegen het Rendemnent van het

verkogte weder te laten inneemen.

Notitie der waardije

Bij men ingedient berigt van de Juwe„

van agt ruwe diananten

van banjermassie

geschenk dent Canper „r liers van Velsen en Kenusz, gezien zijnde

dat agt Ruwe diamenten/. Jongst van

Banjermassing in geschenk ontfangen weegende

16¾ carraat, en heij hen waardig g'oordeelt

sijn rd„s 345.— zo is verstaan zulx bij deese teoteeren

aan den adhotent van

Op den voordraagt en het versoek van

Tichem in bandater

verleenen brieven van

den Gouverneur en Raad van Banda, bij

veriam Etates

missive van den 3:' 7ber: pass„o, is verstaan aan

den aldaar bescheidene adsistend Mattheus

van Sichem oud 22 Jaaren als een persoon

van Goedgedrag, en bequaam zijnde tot het

administreeren zijner middeleen te verleenen

brieven van Veniam Atatis in comi„

forma, en hem gevolgelijk te stellen in zo„

„danigen staat als of d’ouderdoen, volg:s

de neets tot het beheeren zijner goederen

vereischt