closeTerug naar inventaris

Transcriptie

461

Laten maken, zo is, na Lecture van dat papier,

dienstig g’oordeelt en oversulx verstaan het selve te laten

effect sorteeren omme voortaan Eenlijk te

dienen voor patienten, welke ziektens hebben

die door het gebruijk van het baden op gelen

andere wijse schijnen te kunnen werden gecu„

„reerd, en om te beter verseekert tewesen dat

deose Limitatien niet werd te buijten gegaan,

het getal der impotenten Scomp: dienaren, die

aldaar 'tegelijk zullen weesen, Eens voor

al te bepaalen op dertig koppen uijtterlijk

In steede van het schip Deterkules, dat op

tot de tweede bezen„

„ding voor de Camer

den 10: Iulij pass:o tot een Retour Schip

Zeeland te neemene schip

vosmar.

van den tweede besending aangeleegd, dag

mits het agterblijven des voor d’ Eerste be„

„sending, gedestineerde scheepen middelburg

en gustaaf Willem, op den 8:' 7ber: daar aan on„

der de Eerste besiending begreepen is, wierd

verstaan tot de tweede voor de kamer zeeland

teneemen het schip Vosmaar als een Leeuws„ en voorde kamer

Rotterdam de sandpas„

maaksel zijnde, en in zijn steede voor detigheijt

kamer Rotterdam ’t Schip D' Standvastigheyt,

de schepen Rosenburg

Ook is op het voorstel van den Heere

en hartecamp naar

mallabaar en Bassou„

Gomeerneur Generaal verstaan de scheepen

„ra aangelegt

Rosenburg en Hartekamp aan te leeggen

naar Mallabaar en Bassora.

Bij twee bierigten, So van den majoor

en

189