closeTerug naar inventaris

Transcriptie

geblueken sijnde dat Pangerang Madoera

neevens Eenige mindere hoofden der rebellen

gemnentioneerd bij Resol: deeser Regeering

van 'S daegs bevoorens zig zo wel als

Bantamse Princessen Ratoe Sietie,

Ratoe Hadoek, en Ratoe Bliera

neevens het wijf van den nag niet in

Submissie gekomene Tsie Bagoes Boe„

„ang aan de comp: en den sulthan on„

derworpen hadden, en overgekomen waren,

op de zijnentweegen gedane uijtdrukke„

lijke beloften van een Generaal pardon,

en dat uijt dien hoofde zyn hoogheid

neevens den seroonprins en alle de Rijks„

„grooten, Ja generalijk alle de Bantam„

„mers suppliceerden, dat het deese Regee„

„ring behagen magte het zegul haarer

tgoudkeuringen aande toegezegde vergis„

„fenis te hegten, zois uijt aanmerking

dat uijt Een refus van dien, niet dan

deese quaade gevolgen kunnen verwagt

werden dat het selve bij heer Eoeeen

de natie een algemeen misnoegen en

bij de zig nog Rchuijl houdende hoofden

der Rebellie wanhoop van genade zal

verwecken, buijten en behalven dat gem:

Pangerang Madoera, als nog Iong zijnde

niet alleen Ligt is teverleiden, maar

ook

en

165

193