closeTerug naar inventaris

Transcriptie

bedeelen geen cattoen voor Mallacca te

zullen voldoen, als meenende dat het selve

in China meer voordeel zoude afwerpen

is verstalen den Gouverneur en Raad aldaar aan te

schrijven, om uijt het passeerene Souratse

schip, dewil naar China hebbende uijter„

lijk twee hondert Balen teligten ten

verkoop aldaar, indien zij versekeert zijn

de verkoops Prijs in china daar voor te

kunnen maken te noeten seven stuijvers 't ed:s en

anders nieten

angientatie van

Nademaal d’ inkomsten welke een Goueer„

taan

het middelvan ge

van den gouverneur

neur van Banda heeft uijt d’ articulen

in banda

hem onder de gehoudene Besoignes over

de zaken van dat Gouvernement op den

27:' 9ber: 1744:, 25:' eb: 1745:, 10: 9ber: 1746 en p=mo

xber: 1747: toegeleegt, niet sufficeeren

kan tot goedmaking van zijne noodsake„

„lijke depences, en het dierhalven ab„

soluto noodsakelijk is daar inne te voor„

zien, wil men niet, bij vacature van

het Gouvernement, verseeren in Een

continurele verliengentheijd, om een

Subject bequaam en Genengen om aan

het hoofd van zaken gesteld tewerden,

op Een plaats alwaar daar en boven de

meerste Levensmiddelen Schaars en het agre„

ment