closeTerug naar inventaris

Transcriptie

169

ment zeerweinig i, dog aan welkers goed be„

„ftier de Comp: niet temin grootelijks geleegen

Legt, is verstaan het aldaar voor de sulkie

dragelijker temaken, door dese Gouverneur

Revenuen t' aegienteeren met Een half

percento 'Sjaars van alled op interest

uijtstaande gelden van de Bandase wees„

kamer, die onder de gehoudene besoigne

over de saken van die provintie op den 3:

xber: anno 1750. onder het Speciale op„

„zigt van den Gouverneur gesteld is, neevens

Een derde gedeelte van het bedraagen

der thollen en Licenten van d'in, en uijtgevoerd

werdende goederen, naar de voorbeulden

van Malacca en Ceijlon, te vinden bij de besoig„

„nes op die Goueernementen van den 8:' 8ber:

1744:, en 23:' 7ber: 1745. nademaal men geen berter

foude uijtdienken kan, mitsgaders het een en

ander telaten ingaan p=mo 7ber: I:s leeden

Geleezen zijnde Een briefje aan den te Ban zig te conformeren

met een briefje

aan den brigadier

„tam aanweesende brigadier den E: koneert,

convert te ban„

tan.

door den Heere Gouverneur Generaal gesanci

verstaen

„pieerd, zo is daar meede zig te conformeeren,

laastelijk is na Resumtie verstaan t'approbeeren om te approbeeren

drie briefjes aan

drie briefjes aan d’ Edele Achtb: Heeren de kanneren amsterdam

6

Zeeland en Dalft

Bewindhebberen van de kameren Amsterdam

Zeeland

C:

77