closeTerug naar inventaris

Transcriptie

477

Generaal is versalen de Baarcq De wereld te

Projecteeren naar Palembang, en daar mee„

„de voor dat commptoir voor Eeeft af te contanten bij die

en een nadere gelee„

„gentheijd tevoldeen.

Steeken Dertig duijsent Spaanak realien,

mitgaders bij ern volgende geleegentheijd nog

derwaarts te zenden Twintig duijsen't gelijke

Realen.

het kruijs plootje naar

In plaats van ’t Schip Westhoven, ter

banjermassing aange„

Sessie van den 23:' deeser naar Banjermassinglegt in plaats van ’t

schip westhoven

aangelegt, is verstaan de kruijssiers vermeld bij Re„

„solutie van den 31:' Iulij Pass:o, en bestaande

in de barcquen de kaaskoper, De Garolina,

ende Meermin item het de opsagt en Twee

Pantjallangs derwaarts tezenden om inde om in feb„ij met

Peper over Javasoost

maand Foebruarij aanstaande over Iavas oost

Custe seretourneeren

„kust met Peper terug tekoenen

Naduen alhier geeen meer Lading voor het ’t schip neietrijk

mits manquienst

aan thet verder met

Retour Schip Wiltrijk aan handen is dan

zuijker te volladen

Ses Hondert kassen thee, is verstaan dien

bodem voor het overige met zuijker te volladen.

Laastelijk is op het versoek der Simorse

na Sumor te laten

overgaan vier Jnland.

bedientens bij brieve van den 14:' 7ber: 1752 verstaan

se leermeesters R:

derwaarts te laten overgaan vier inlandsche

Leermeesters, mitsgaders hier van bij Extract

kennisse tegeeven aan den kerkenraad, ten

einde