closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Emde deselve sen zijds te laten opsoeken en

t'examineeren, mitsgaders aan dese Regee„

Besoigne

„ring voor te daagen

op

Batavia In't Casteel Dato voorsz /:was get:/

Timor

J: Mossel J: v: L: van Gollenesse, I: m: Sluijse„

I: v: der waeijen, P: A: v: der

maar,

P: v: den velde, D:t van

Parra,

Rheden, A: deuijs, H:t van Basel en

L„s taillefert Secretaris

Dingsdag Den 31:' 8ber: 1752.

Nade middag ordinaire verga„

dering, absent den Heer raad

Extra ordinair van Der Spar,

mits in dispositie

de souratse manets:

te gelasten aan den oud p de requeste gedane instantie door

direct„r schrender C: S: over

temakien hemgandeelden oud Directeur van SourattaJan

in de provisie gelden

vschreuder C: S: is verstaan de Souratse

van a:o 1750 Rb=

ministers, onder toesending van copia

van derselve ingedient Request, te ge„

„lasten, den aan de Supp=ten over temaken

het Geene hen is competeerende uijt

de Provisie gelden, de dienaren in gem:e

directie tot een middel van bestaan

toegelegt, en volgens derselver opga„

= 7ber: tot den 9:' 8ber:

„ve zedert P

1750,