closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Voor de volgende Ampten en Be„

dieningen.

de respective officieren van Justitie den

apper Equlpagiemeester, Commandeur

opverhoofd van Japan, aaministrerend

hoofd participant van de Amphioen So„

liteit ende binnen Regenten van 's

Comp: hoppitalen alhier, mitsgaders

de baas van onrust.

Rd:s 40.

de visitateur Generaal even als omtrend

d’ opperkooplieden deses casteels bij

Resol: van den 15:' Junij 1751. is geregu„

„leert.

opperhoofd en Residenten op de buijten

comptoiren opperkooplieden zijnde,

item de dessaves op Ceilon

Een Eerste Carga van Mocha, even als het

bepalde bi Evengem: Resol: ten opsigte van ps

Nd: 40:

Een tweede Carga op China.

boekhouder generaal, opperhoofd van ’t generale

soldij Comptoir en onder Equ:ipagimeest:t

alhier; alle verdere opperkoopmans bedie„

„ningen op de buijten comptoiren, op„

„per hoofden en Residenten item pakhuijs„

„meesters buijten batavia koopm: of onderkoopm

zijnde, de Cassier van den generalen ontfan„

30.

alhier, en Een advocaat Procerur

of notaris gecreëert of tot de prac„

„tijcq ge’admitteert werdende

Secretaris van Heemraden, Cassier en

boekhouder van de amphieren So„

„citeit, even als d’ secgetaris van

zee zaken na de voorgeciteerde

Resolutie

d’overige Cargas op Mocha, even

als die van China na de meer„

„melde bepaling.

Alle

475

203„