closeTerug naar inventaris

Transcriptie

d:

17

versttaan daar inne t condescendeeren.

Het guwezen hoofd te Hila den koopman de heaftelting van

deen gesusspen da de koop„

Fredrik Gronardt, op den Laasten xber: man Gronard

des voorl: Jaars, blijkend Resol: van dien

datum, voor Een Jaar gesuspendeert, bij

requeste versoek gedaan hebbende om weder

hersteld en in den dienst g’Emploijeert te

mogen werden; zois verstaan daar innet

bewilligen en gevolgelijk zijn Suspiens, voor met cours neeming

van gage.

ds

de nog overrige tijd op te heffen, en des gage

weder te laten Cours neemen, van heeden

af.

Ook is goed gevonden de van Banda degage van den van

banda overgekomene

mits indispositie, met afgeschrevene gagetieutenantver van ohloff

weder te laten cours

herwaarts overgekomene tneutenants Militairmnemen.

Damel Gustaaff van oeloff, voegens zijn

versoek, weder alhier onder het Guarnisoen

telaten dienst doen, en oversulx zijne be„

zolding mede van dato deezes weder te

Laten ingaan.

den opperchirurgijn

Han den opperchirurgijn van de kruijt en

van de kruijten zaag„

molensrademaker

Zaagmolens Hendrik Rademaker is

in gage verloogt.

verstaan volgens zyn versoek, mits Ruijme

tijds EExpiratie, t' accordeeren verhoging in

gage tot ƒ 60: ter maand, onder Een:

nieuw

17

205