closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ander heeden ingaande, mitsgad:s tot Secun„

Een hoofd administrateur

de van dat Gouvernement, met de qua

„liteit van opperkoopman en ƒ 80: termaand,

onder verband als voren, te romineeren

het opperhoofd te Saparoua in Am„

„boia, den koopman Cornelis Sinkelaar,

en voorts Lot fiscaal op Macasser

in stede van Willem Kamerling, die vol„

„gens Secreete Resol: van den 19: Septemb:

Joleeden herwaards moet konnen behoud„s

qualiteit en Gage, aan testellen den al„

„daar buijten Emplotij zijnde onderkoopman

Steven winkelman, met de daar

toestaande qualiteit van koopman

en gage van ƒ50 termaand, onder een

nieuw vijf Jarig en gagement, item tot

Sabandhar, in plaats van den onderkoop„

„man Nicolaas Stampeel die men

ten duen dage heeft goedgewonden meede

naar deese hoofdplaats op t' ontbieden

d’ onderkoopm: en geew: Soldij boekhou„

„der aldaar Godfried Carel Meurs.

Tot Resident van Boulocomba en

Bontain, in plaatse van den overleeden

Philip Hooenpijl, is verstaan aan te

„stellien den alhier zijnde onderkoopm:

Gustaat

179

vervolg

207