close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Gustaaff Lodewijk van Liebeheer

Gelijk meede is verstaan d’aldaar be„

vervolg.

„scheijdene boekhouder Gerrit Spruijt,

uijt hoofd van zijne Langjarige dien„

sten, te brevorderen tot Onderkoopman

met ƒ 40: ter maand, onder een nieuw

verband van vijf Javeer, ten Eijnde

aldaar Emplaij aftewagten

d’aldaar zijnde lagt

Belangende d’ officiereen vande

pitains Pettolden

Vrijsneever in gagever„

militie in dit Gouvernement, is goed„

„hoogt.

„gevonden de capitain Benjamin

Petzold en Iohan kasper Reijs„

weber, volgens hunne gedane instan„

„tien, beide mits tijds Expiratie in

gage te verhogen tot ƒr100: termaand

mits Een nieuw veerband van vijf Jaren,

aanstellinge van twee mitsgaders d’ aldaar in guarnisoen

capjitains onder tet

terhatse guarnisoen

leggende Lieutenants Jan Krol en Jan

Baptiste de Lahante Maison s

bevonderen tot Capitains, met ƒ 80.

besolding ter maand, onder het gewe„

„ne en gagement om als de sodanige

naar Ternaten overtegaan, en ten dien

Comptoire te blijven militeeren, also

beide d’ aldaar sijnde compagnien,

door het overlijden van de Capitains

Meulman