closeTerug naar inventaris

Transcriptie

187

Meulman en Holmer vacant Geraakt

zijn, en den oudsten der aldaar bescheide

Lieutenants Ian Prins versoekt gegageeert

temagen werden

en verschansingen

Aangaande De dienaren in Amboina is

odder de politicque

verstaan, in steede van den heeden tot Schundienaren in amboina

de van Maccasser g’Eigeerden Cornelis

Tinkelaar, tot hoofd ten comptoire

Saparoua te laten optreden den koopman

Godert Ludolph van Beusechena, en

in zijn plaats weder tot hoofd van Htiela

aan testelleen den thans alhier buyten

actueel Employ Zynde koopman Pieter

van Iongstall, voormaals in Amboina

bescheiden geweest zijnde

Den dieuste van Godes kerke is beslaten detrndikanten a

besten en hemsing

naar Amboina te beroepen de Jongst uijt derwaarts beroepten.

nederland alhier aangekomene predikan„

„ten D„os Johannes Gerardi, â Besten

en Nicolaas hemsing.

Mits het overlijden van den Capitain den capitain Lien:

tenants desmares

in amboina tot Capi„t

militair in Amboina, is verstaan den aldaa„

bevordert.—

bescheiden Lueutenant Iohannes Del„

mares, te bevorderen tot capitair van

de twee Comp:, met de gage ƒ 80: ter

maand onder een Nieuw verband van vijf

Jareln

3

209