closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van ƒ 50: termaand voor vijf Iaren dog in stede

van den overleedenen Gedrge Gerhard Louis

de Bous, tot hoofd van P:laijen Rhim

met de qualiteit van Coopman en ƒ 60 term„s

onder Een nieuw vijf jarig engagennent,

aan te stellen den onderkoopman Eprahim

Mangelaar, om als hoofd tot Ouzien ver„

vangen tewerden, door den aldaar buijten

Emploij Synde onderkoopman Iacob

Craaij

Wijders is verstaan de Capitain militair

Cornelis Abel Oosterland, mits zide eex„

„piratie ingevolge Syn versoek te permitteeren

behoudens qualiteit en gage van Banda

herwaarts tekomen den te repatrieeren

een die Comp:s te laten waarmeeemen door

den oudste aldaar zijnde Lieutenants

1

Ter vervulling van de vacante officiers

plaatsen onder het Bandase guarnisoen

is verstaan, volgens hun gedaan versoek„

tot de qualiteit van de Lieutenant met

ƒ50 guldens besolding termaand, voor vijf

Jaren, te bevorderen de vandrigs Pieter

van der Burgt en Lodewijk Ionas

Rijnhard, item tot verdrig met ƒ40 den

Sergeant Marten Graauw.

In

163

als dak onder hen

omtrend de militaire

211