closeTerug naar inventaris

Transcriptie

als opperchirurgijnen In den diienst van apperchirurgijn van 'SComp:

s' Comp„s hospitaal

aldaar te deevestigen

Coppitaal de daar is verstaan te bevestigen,

den chirurgijn utelitg

„mark.

d’opperchirurgijn Hermanus Nieuwmark,

met verbetering in Gage tot ƒ45 termaand,

voor vijs Jaren

d’adsistend wijnen in

Ook is goedgewonden d’ adsistend

Ternaten onebrneten

te bevorderen tot onder

cassier in Ternaten Rudolph Antho

„koopman.

„nij wijnen, op dien dienst buijten Conse„

quentie, tebevorderen tot onderkoopman„

naar Ternaten te be„

In plaats van de overleeden preedij

kroepen den Eern: Vedder

„kant Jan Casper witchenhoff, is verstaan

naar Ternaten te beroepen den Eerw:

Isaacus Fedder

den Cheribons resident

Op den dienst van den Resident ten

word oppercoopman

Comptoire Cheribon is verstaan tot opperkoop„

„man, met de gage van Tachtig guldens ter

maand voor 5 Iaaren, t' advanceeren

den koopman Seneca inggersen, naar

het Excempel van zijne predelelkeurs

Cornelis van der Hoop, tevinden bij de

Resol: van den 20:' febr 1748.

een dien onderkoopman

In steede van den overleedenen g’Eligeerd

Laven Residents te

Lampongs

Resident te Lampong, Sneitser, is verstaen

daar tot aan testellen den onderkoopm

en marginalist ter Generale Secretarij.

Guirijn