closeTerug naar inventaris

Transcriptie

165

Purijn Laven.

Belangende de dienaren te deser hoofd, tot vorde tateuer Genoran

aan testelten het

opperhoofd van Japan

„plaatse, is aanvankkelijk, op de propoci

„van homoed.

„tie van den Heere Gouverneur Generaal

by meerderheijd van Stemmen, goedgevonden

en verstaan, in Steede van den Heer Huij„

„dert Willem Van Bazel, wiens promo„

tie tot Raad Extra ordinair is Genoteerd

bij Resol: van den 18:' April J„o leeden, tot

misitateur Generaal der Jndieshe negotie

boeken aan testellen, het uijt Japan

2

terug verwagt werdende opperhoofd den

opperkoopman Hendrik Van Hemoed, voormaals

den dienst van negotie boekhouder van dat

comptoir ten genoegen waargenomen

hebbende, met de daar toe staande gage van

ƒ 130. termaand, onder nieuw verband van vyf

Jaren; contrarie het Sentiment van den contrarie Sentim:t

van den heere direc„

Heer Directeur Generaal, die den ondkoopm: teur generaal d:o

en Not=s deser Steed Albertus Damburg,

tot dat ampt voortgedragen hebbende, verklaar„

de zig met deese contrarie dispositie niet

te kunnen Conformeeren, maar syn Edeles be„

swarenissen deswegen by nadere Gelegentheijt

te zullen inbrengen, en alhoewel den Heere

Gouverneur Generaal, om by zondere Redemen„

de de fevenen hadde zijn Ed:s daar op aan te

bieden, daar toe inmant anders naa zijn

Ed.s

213