close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

109

in Rade van Justitie deses casteels op en in zijne plaatse

tot extraordinair lid

den 24:' deeser, gezien zynde haar Achtb:e den advocaat van

Htaften

versoek, om mits de swaakheijd van haare

vergadering, door het vertrek van voorm:

van Reverhorst, en het overleijden van

het Extra ordinair Lid van meijers

neevens heten g’assumeerd zid Lamua,

niet bequame g’adsumeerde Leeden te

meegen werden g’assisteert, zo is verstaan,

in plaats, van voor: De Hartog tot

Exta ordinair Lid in Gem:e Rade aan„

testellen den Advacaat m„r Iacob van

Haaften, met de daar toe staande

gage van ƒ150 termaand, onder het

gewone verband, en neijders in dat colle„

den koopman Hil„

gie t' assumeeren der koopman mr„

„gers in dat Collegil

t' assumeeren &.

Manriets Theodorus: Hilgers, mitg=s gem:

Van Haaften en Hilgers oversulx in rade

van Iustitie te laten Jntroduceeren, naar

dat alvorense den beraamden Eed, aan

handen van den H„r preesident Stapel,

sullen hebben gepresteert.

Op het versoek van dien schipper en op„ promotie van off„

„ciers zo van de mari„

ne

„zigter van ’t Eijland Edam, endrik

Mlueder, is verstaan den selven, mits Ruij„

„me tijds expiratie tebevorderen tot ca„

pitain Lieutenaak ter zee, met de ge„

wone zoldije van ƒ 80: ter maand, onder

Een

7

1