closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Een nieuw verband van drie Jaren heeden

ingaande.

als de zijfwoogt Tat vervulling van Eenige pacante

officiers plaatsien onder het Guarnisoen

alhier, is verstaan de Cornet van de Lijfwagt

van den Heere Gouverneur Generaal frans

Hariop, te laten opkeeden tot Souslieu„

tenant met ƒ 40 termaand voor vijf

Iaren en tot Carnets onder het zelve

corps met ƒ 30: onder Gelijk verband,t

advanceeren den wagtmeester Christi„

„aan valentijn Teijmig en Cadet Antho„

nij van der Hoeven, mitsgaders onder

d’ infanterie tot vendrigs met ƒ 40 termaand

en infanterr

te bevorderen de Sergeanten Hendrik

Straal, Bastiaan Nasse, Otta Carel

Barfknegt, Gerrardus Vedder, en

Petrus Albertus Singelman,

als ook van een Chi„

In plaats van den overleeden Chirurgijn

rurgijn majopr van

majoor van de guarde Carel Ian

de guarde

volkerse, is verstaan daar toe aantestellen

den Guweesen opperchirurgijn van ’t Casteel

in Ternaten Hendrik Croon, feets

winnende daar toe staande gage ƒ 60

termaand.

en en der het Corpe man

Voorts is verstaan d’ onder het Corps mardijker

„dijker mariues

marines